Tranh ảnh Phông in treo trong nhà Chùa 1

VÀO NHÀ VỆ SINH
Đại tiện tiểu tiện
Nên nguyện chúng sanh
Bỏ tham sân si

Dứt hết tội lỗiÁn ngận lỗ đà da sa ha. (3 lần)TẨY TỊNH

Sự ngật tựu thủy

Đương nguyện chúng sanh

Xuất thế pháp trung

Tốc tật nhi vãng

Án thất lị bà hê sa ha. (3 lần)


TẮM GỘI
Tắm rửa thân thể
Nên nguyện chúng sanh
Thân tâm hết dơ
Trong ngoài sáng sủa

Án bạt chiết ra não ca tra sa ha. (3 lần)


MẶC ÁO Nếu mặc áo trên Nên nguyện chúng sanh Được căn thắng thiện Đến bờ bên kia


RỬA TAY Lấy nước rửa tay Nên nguyện chúng sanh Được tay trong sạch Giữ gìn phật pháp Án chủ ca ra da sa ha. (3 lần)


TẨY UẾ
Cọ rửa thân nhơ
Xin nguyện chúng sanh
Thanh tịnh đều nhu
Trọn không nhiễm bẩn
Án hạ nẵng mật lật đế toá ha (3 lần


MẶC QUẦN Nếu mặc quần dưới Nên nguyện chúng sanh Mặc các thiện căn Đầy đủ hổ thẹn


RỬA TAY Lấy nước rửa tay Nên nguyện chúng sanh Được tay trong sạch Giữ gìn phật pháp Án chủ ca ra da sa ha. (3 lần)


CHỈNH ÁO QUẦN
Sửa áo buộc dải
Nên nguyện chúng sanh
Kiểm buộc thiện căn
Không để rơi mất


 

Liên hệ Mua mẫu


  Thông tin liên hệ

  QUẢNG CÁO TRỊNH GIA

  Skype: trinhthangtn

  Email: trinhthangtn@gmail.com

  Địa chỉ: 175 Long Vân - Xã Đồng Lợi - Huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa

  Điện thoại:- 0912688861

  Thông tin chuyển khoản

  Ngân hàng Agribank CN Từ Sơn 2

  Chủ tài khoản: Trịnh Đình Thắng

  Số tài khoản: 2603205136357

  Nhận xét

  Bản đồ