VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG ĐỆ TỬ QUY LÀ NỀN TẢNG QUẢN LÝ

 • Người lãnh đạo là điển phạm làm gương cho người trong thiên hạ
 • Lời ngay thẳng tuy khó nghe nhưng có lợi cho việc làm
 • Tu thân tề gia là nền tảng tu dưỡng rất quan trọng để trị quốc, trị lý doanh nghiệp, trị lý tâp thể
 • Không quên ân đức của Thiên Địa Quân Thân Sư
 • “Đi phải thưa, về phải trình”, phải chủ động báo cáo
 • Giảng chi tiết Đệ Tử Quy: Phàm là người đều yêu thương, che cùng trời ở cùng đất.
 • Chủ doanh nghiệp phải có thể rộng lượng tiếp nhận lời chính đáng, phải hiểu rõ lỗi lầm của chính mình.
 • Thầy Thái: Người hỏi ai nên nói tên, nói ta tôi không rõ ràng.
 • Khen ngợi và Khuyên bảo
 • Dùng đồ người cần mượn rõ, Nếu không hỏi tức là trộm.
 • Cần kiệm là gốc trì gia
 • Thầy Thái: Khi hỏi đáp mắt nhìn thẳng.
 • Thái độ của người lãnh đạo đối với công việc có ảnh hưởng trực tiếp đối với tập thể
 • Làm thế nào để bồi dưỡng người kế vị, việc lớn đầu tiên ở trong đó là Hiếu.
 • Tiêu chuẩn tốt xấu, phải nên sử dụng tiêu chuẩn của Thánh Hiền, không phải tiêu chuẩn của một cá nhân.
 • Viết đúng hóa đơn, chứng từ thuế đúng với công việc thực hiện.
 • Nhận tiền hoa hồng là bất trung với lãnh đạo của mình, bất trung với đoàn thể của mình.
 • Trên dưới không có nghĩa, ắt sẽ làm loạn lạm quyền
 • “Đệ Tử Quy” dạy “không nịnh giàu, chớ khinh nghèo”
 • Đặt lợi ích của nhân viên, hạnh phúc của nhân viên ở vị trí đầu tiên.
 • Làm “Đệ Tử Quy” là làm người
 • Dùng người hiếu liêm: Hiếu
 • Dùng người nhất định phải dùng người 
 • Cứu vãn lương tâm của con người nhất định phải dựa vào giáo dục luân lý đạo đức.
 • Phương pháp sửa lỗi: đánh cái ác, không đánh người ác.
 • Tin vào tình người là vô cùng quan trọng.
 • Người lãnh đạo phải có thể tiếp nhận khuyên can
 • Đi làm hay tan sở cũng vậy, ban ngày hay ban đêm cũng vậy, có lãnh đạo hay không có lãnh đạo ở đó cũng vậy.
 • Làm được “Hễ nhận cho, phân biệt rõ”, thì doanh nghiệp có được lợi ích chân thật từ “Đệ Tử Quy”
 • Đều là cầu nơi mình, đừng cầu nơi người, nhất định sẽ làm cảm động người bên cạnh
 • QUẢNG CÁO TRỊNH GIA - THANH HÓA hướng tới thúc đẩy “Đệ Tử Quy” là dự án số 1 mang tính bền vững.

 • Xem thêm video tại link: https://youtube.com/playlist?list=PLBaCmeUK-cxAGWeB2PH32e2oPRpxyifXd In biển Quảng cáo, in bạt, danh thiếp, thiếp cưới, cắt chữ CNC, tem dán tại xã huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa

- In biển Quảng cáo, in bạt, danh thiếp, thiếp cưới, cắt chữ CNC, tem dán tại xã huyện Nông Cống – Thanh Hóa

-          In biển Quảng cáo tại Thị Trấn Nưa – huyện Triệu Sơn – Thanh Hóa

-          In biển Quảng cáo tại xã Tân Ninh – huyện Triệu Sơn – Thanh Hóa

-          In biển Quảng cáo tại xã Đồng Lợi – huyện Triệu Sơn – Thanh Hóa

-          In biển Quảng cáo tại xã Thái Hòa – huyện Triệu Sơn – Thanh Hóa

-          In biển Quảng cáo tại xã Vân Sơn – huyện Triệu Sơn – Thanh Hóa

-          In biển Quảng cáo tại xã An Nông – huyện Triệu Sơn – Thanh Hóa

-          In biển Quảng cáo tại xã Đồng Thắng – huyện Triệu Sơn – Thanh Hóa

-          In biển Quảng cáo tại xã Đồng Tiến– huyện Triệu Sơn – Thanh Hóa

-          In biển Quảng cáo tại xã Tiến Nông – huyện Triệu Sơn – Thanh Hóa

-          In biển Quảng cáo tại xã Nông Trường – huyện Triệu Sơn – Thanh Hóa

-          In biển Quảng cáo tại xã Khuyến Nông – huyện Triệu Sơn – Thanh Hóa

-          In biển Quảng cáo tại xã Tân Thọ – huyện Nông Cống – Thanh Hóa

-          In biển Quảng cáo tại xã Tân Phúc – huyện Nông Cống – Thanh Hóa

-          In biển Quảng cáo tại xã Tân Khang – huyện Nông Cống – Thanh Hóa

Liên hệ

Quảng cáo Trịnh Gia xã Đồng Lợi - Huyện Triệu Sơn
   --------------------------------------------------------------------------
- Địa chỉ: Thôn Long Vân - Xã Đồng Lợi - Huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa
- Điện thoại / Zalo / Facebook: 0912 6 888 61
- Skype: trinhthangtn
- Email: trinhthangtn@gmail.com
- Website: quangcaotrinhgia.com

Liên hệ Mua mẫu


  Thông tin liên hệ

  QUẢNG CÁO TRỊNH GIA

  Skype: trinhthangtn

  Email: trinhthangtn@gmail.com

  Địa chỉ: 175 Long Vân - Xã Đồng Lợi - Huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa

  Điện thoại:- 0912688861

  Thông tin chuyển khoản

  Ngân hàng Agribank CN Từ Sơn 2

  Chủ tài khoản: Trịnh Đình Thắng

  Số tài khoản: 2603205136357

  Nhận xét

  Bản đồ