Thị trấn Nưa - Huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa: Vững tin nhiệm kỳ mới

Thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ xã Tân Ninh (Nay là thị trấn Nưa) lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020, trong nhiệm kỳ qua, đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị trấn Nưa (Triệu Sơn) đã đoàn kết, chung sức đồng lòng, khắc phục khó khăn, từng bước triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. 
Công sở thị Trấn Nưa - Triệu Sơn

Những thành quả đó là động lực để Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn thêm vững tin trong nhiệm kỳ mới. Xã Tân Ninh, (nay là thị trấn Nưa) được thành lập theo Nghị quyết 786/NQ-UBTVQH14, Ngày 16/10/2019 của UBTV Quốc hội khóa XIV về việc sắp sếp lại các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa. Trên cơ sở chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Triệu Sơn khóa XVII và Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thị trấn Nưa khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Cấp ủy, chính quyền đã tập trung xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết sát, đúng, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, trong đó tập trung xác định nhiệm vụ trọng tâm, lộ trình, thời gian, giải pháp thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, để các chỉ thị, nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua đó là cấp ủy luôn có sự đoàn kết, giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, định kỳ hằng tháng, hằng quý  tổ chức hội nghị giao ban với  các ngành, các chi ủy về kết quả thực hiện. Thông qua hội nghị giao ban, cấp ủy đã kịp thời giải quyết và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại khu dân cư trong quá trình triển khai thực hiện. Kết quả đó đã tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền tiếp tục được củng cố. Do vậy nhiệm kỳ qua, Ðảng bộ thị trấn Nưa đã đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch so với mục tiêu nghị quyết đề ra.
Trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội: Nhiệm kỳ qua, Ðảng bộ thị trấn Nưa đã tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, hằng năm đưa các loại giống lúa năng suất, chất lượng vào sản xuất. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2020 ước đạt 59,5 tỷ đồng, gấp 1,27 lần năm 2015. Diện tích gieo cấy lúa năm 2020 ước đạt 800ha, năng suất lúa ước đạt 52,5 tạ/ha; tổng sản lượng lương thực bình quân hằng năm đạt 4.200 tấn. Về chăn nuôi, trong thời gian qua có nhiều biến động về tổng đàn và giá, tuy nhiên số lượng đàn gia súc, gia cầm của thị trấn ngày một tăng, hiện nay tổng đàn trâu, bò đạt 325 con, tăng 108,3% so với mục tiêu đề ra; đàn lợn 1.020 con, tăng 13,3% so với mục tiêu đề ra; đàn gia cầm ước đạt 30.000 con, tăng 20% so với mục tiêu đề ra. Lâm nghiệp phát triển ổn định, bảo vệ khoanh nuôi 481ha rừng phòng hộ, chăm sóc, bảo vệ, khai thác 312,7ha rừng sản xuất; tỷ lệ che phủ rừng năm 2020 ước đạt 37,43%, vượt mục tiêu đề ra. Sản xuất thủy sản trên địa bàn ngày một phát triển, các mô hình lúa - cá đang được mở rộng ở nhiều hộ gia đình, nuôi trồng thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa. Diện tích nuôi trồng thủy sản hiện có là 152,2ha, tổng sản lượng năm 2020 ước đạt 210 tấn, gấp 1,42 lần năm 2015. Bên cạnh đó, thị trấn Nưa khuyến khích nhân dân thu hút, mở rộng, phát triển các sản phẩm công nghiệp như: khai thách tận thu đất sét, tái chế bao bì, nghề mộc, vật liệu xây dựng, dịch vụ vận tải và kinh doanh tổng hợp và các nghề truyền thống như làm nem chua, bánh dày… tạo điều kiện cho 2.699 hộ gia đình có thu nhập ổn định từ 5 đến 7 triệu đồng/người/tháng. Trong 5 năm qua, thị trấn Nưa đã thành lập mới 24 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên 42 doanh nghiệp, vượt mục tiêu đề ra và gấp 2,3 lần năm 2015; Các doanh nghiệp sau khi được thành lập đã đi vào hoạt động có hiệu quả, giải quyết tốt việc làm cho trên 625 lao động của địa phương có việc làm thường xuyên. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 47,3 triệu đồng, tăng 5,1% so với mục tiêu đề ra, tăng gấp 1,7 lần so với năm 2015. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền thị trấn Nưa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” nên nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong 5 năm nhiều dự án được đầu tư xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng như công sở; trung tâm hội nghị; sửa chữa, nâng cấp sân vận động; xây mới nhà làm việc hợp tác xã dịch vụ; xây mới nhà hiệu bộ, sửa chữa 12 phòng học và khuôn viên trường trung học cơ sở; xây mới và sửa chữa các trường; nâng cấp 6,5km đường giao thông liên thôn, 2 cầu qua kênh nam, cứng hóa 12,7km và bê tông 5km đường giao thông nội đồng, gần 3km kênh mương; hỗ trợ khu phố xây mới 5 nhà văn hóa mỗi khu phố 150 triệu đồng; 01 khu phố sửa chữa hỗ trợ 80 triệu đồng với tổng giá trị là 53,4 tỷ đồng trong đó nhân dân đóng góp 1,2 tỷ, nhà nước hỗ trợ 5 tỷ đồng còn lại là ngân sách địa phương… Đến nay, các công trình điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa từ thị trấn đến thôn đã được xây dựng khang trang, sạch đẹp; các tuyến đường trục chính, đường liên thôn được bê tông hóa, được lắp đặt hệ thống đèn điện chiếu sáng nên giao thông đi lại thuận tiện. Năm 2018, thị trấn Nưa được công nhận đạt chuẩn quốc gia về NTM.

Cùng với việc lãnh đạo trong phát triển kinh tế, Ðảng bộ thị trấn Nưa đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Ðảng, củng cố hệ thống chính trị. Ðảng bộ thị trấn hiện có 512 đảng viên, sinh hoạt ở 17 chi bộ. Hằng năm, việc phát triển đảng viên luôn được quan tâm đúng mức, bởi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Ðảng, nhằm củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng, tạo nguồn thừa kế và phát triển cho các tổ chức cơ sở đảng. Trong 5 năm qua, Ðảng bộ thị trấn Nưa kết nạp 33 đảng viên. Nhìn chung đảng viên sau khi đứng vào hàng ngũ của Ðảng đều giữ vững phẩm chất đạo đức, tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên. Nhìn chung đội ngũ đảng viên đều giữ vững phẩm chất đạo đức lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  Đại hội Đảng bộ thị trấn Nưa khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm của huyện Triệu Sơn. Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo và phát triển. Đại hội Đảng bộ thị trấn đã bầu ra Ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 15 đồng chí, đồng chí Lê Đình Sơn tiếp tục được Đại hội bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy thị trấn Nưa khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Ðại hội Ðại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Ðảng bộ thị trấn Nưa khẳng định quyết tâm của Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân trên địa bàn ra sức thi đua lao động sản xuất, vượt qua mọi khó khăn thách thức, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng bộ. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết của Ðảng bộ các cấp đề ra. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết về một số nội dung chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau: Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 72 triệu đồng/người/năm; tổng sản lượng lương thực bình quân hằng năm đạt 4.200 tấn trở lên; tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn (không tính quốc lộ, tỉnh lộ và đường huyện) được mở rộng, cải tạo, nâng cấp đến năm 2025 đạt 30%. Tiếp tục nâng cao chất lượng các làng văn hóa, phấn đấu đến năm 2025 có 90% số gia đình đạt gia đình văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm giảm 1,5%. Về công tác xây dựng đảng, tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hằng năm 80% trở lên; số đảng viên mới được kết nạp thời kỳ 2021-2025 từ 35 đảng viên trở lên. 
Đình Hà
Liên hệ Mua mẫu


  Thông tin liên hệ

  QUẢNG CÁO TRỊNH GIA

  Skype: trinhthangtn

  Email: trinhthangtn@gmail.com

  Địa chỉ: 175 Long Vân - Xã Đồng Lợi - Huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa

  Điện thoại:- 0912688861

  Thông tin chuyển khoản

  Ngân hàng Agribank CN Từ Sơn 2

  Chủ tài khoản: Trịnh Đình Thắng

  Số tài khoản: 2603205136357

  Nhận xét

  Bản đồ