Trung tâm học tập cộng đồng xã Tân Ninh - Triệu Sơn - Thanh Hóa

Ngày 02 tháng 10 năm 2018, Trung tâm học tập cộng đồng xã Tân Ninh đã tổ chức khai giảng năm học 2018 - 2019 tại Trung tâm hội nghị xã. Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Trần Hữu Thắng Ủy viên ban thường vụ Đảng ủy, phó Bí thư Đảng bộ, đồng chí Lê Đình Sang Ủy viên ban thường vụ đảng ủy, phó Chủ tịch UBND cùng các đồng chí trong ban chấp hành đảng ủy, Bí thư các chi bộ, Hiệu trưởng các trường học trong xã. Tại buổi lễ còn có trên 60 chị em hội viên tiêu biểu cho hội phụ nữ và các cháu học sinh của các trường cùng tham gia.

Trung tâm học tập cộng đồng xã Tân Ninh - Triệu Sơn - Thanh Hóa
Ông Trịnh Đình Năm Chủ tịch hội khuyến học -
phó Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng xã Tân Ninh


Trung tâm học tập cộng đồng xã Tân Ninh - Triệu Sơn - Thanh Hóa
Ông Lê Văn Sơn Công chức Văn hóa – Xã hội xã Tân Ninh
Trung tâm học tập cộng đồng xã Tân Ninh - Triệu Sơn - Thanh Hóa


Trung tâm học tập cộng đồng xã Tân Ninh - Triệu Sơn - Thanh Hóa
Trung tâm học tập cộng đồng xã Tân Ninh - Triệu Sơn - Thanh HóaSau diễn văn khai mạc của ông Trịnh Đình Năm Chủ tịch hội khuyến học - phó Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng xã Tân Ninh là nội dung đánh giá, tổng kết năm học 2017 – 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của TTHT CĐ, do ông Trịnh đình Năm trình bầy tại buổi lễ, báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm học 2017-2018; Phát động phong trào khuyến học, khuyến tài; tuyên truyền nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, nội dung của “Học tập suốt đời”, vai trò của TTHTCĐ trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống, xóa đói, giảm nghèo và trong việc xây dựng nông thôn mới. Ông Lê Đình Sang Thay mặt lãnh đạo xã đánh trống khai giảng năm học 2018 – 2019 và phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tới dự và chỉ đạo Đồng chí Trần Hữu Thắng phó Bí thư Đảng bộ xã đã phát biểu ghi nhận, biểu dương những cố gắng và kết quả đạt được trong năm học vừa qua của TTHT CĐ, đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục và mong muốn phát huy hơn nữa trong chiến lược đào tạo con người đáp ứng với yêu cầu mới của sự phát triển, nhất là trong việc tập trung đầu tư cho giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài để xây dựng xã hội học tập, đáp ứng với sự phát triển của xã hội.

Sau lễ khai giảng năm học 2018 - 1019. Trung tâm đã tổ chức lớp học gồm các học viên tham gia lễ khai giảng về nội dung: Tầm quan trọng của sự học, học thường xuyên, học suốt đời và sự cần thiết phải xây dựng xã hội học tập;
Giới thiệu lịch sử truyền thống văn hóa làng Cổ Định – xã Tân Ninh , nội dung do ông Lê Văn Sơn Công chức Văn hóa – Xã hội xã Tân ninh trình bày.

Trung tâm học tập cộng đồng xã Tân Ninh - Triệu Sơn - Thanh HóaLễ khai giảng TTHT CĐ năm học 2018 - 2019 và tiết học đầu tiên của năm học kết thúc trong niềm vui tươi phấn khởi của các đại biểu trên quê hương Cổ Định – Tân Ninh – “Mảnh đất địa linh nhân kiệt”nơi có truyền thống yêu nước, siêng năng, cần cù, trí tuệ và hiếu học.

                            CCVH – XH
                              Lê Văn Sơn
Liên hệ Mua mẫu


  Thông tin liên hệ

  QUẢNG CÁO TRỊNH GIA

  Skype: trinhthangtn

  Email: trinhthangtn@gmail.com

  Địa chỉ: 175 Long Vân - Xã Đồng Lợi - Huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa

  Điện thoại:- 0912688861

  Thông tin chuyển khoản

  Ngân hàng Agribank CN Từ Sơn 2

  Chủ tài khoản: Trịnh Đình Thắng

  Số tài khoản: 2603205136357

  Nhận xét

  Bản đồ