Tranh, hình ảnh lời dạy của Phật và một số nội quy, quy định bảng biểu dùng trong nhà Chùa (Phần 5)

Mọi ý kiến đóng góp file và xin liên hệ email: trinhthangtn@gmail.com 
Nguồn: Blogger Trịnh Thắng_93 (tanninh.blogspot.com)

Lưu ý: Mẫu dưới chỉ dùng để xem và tham khảo trang trí nên mong quý vị không mua bán, trao đổi phục vụ vì mục đích kinh tế thương mại... . 
Xin chân thành cảm ơn ! 

 Mẫu băng rôn Đại lễ Vu Lan báo hiếu, thơ tranh dành cho chùa chiền, phật tử nhân dân cúng dường :

Mẫu băng rôn vu lan báo hiếu dùng trong in ấn tranh Phật, nhà chùa vectoer, png, jpg
Phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dàng chư phật

Mẫu băng rôn vu lan báo hiếu dùng trong in ấn tranh Phật, nhà chùa vectoer, png, jpg
Đạo Pháp - dân tộc - chủ nghĩa xã hội

Mẫu băng rôn vu lan báo hiếu dùng trong in ấn tranh Phật, nhà chùa vectoer, png, jpg
Mẫu Băng rôn đại Lễ vu lan báo hiếu

Mẫu băng rôn vu lan báo hiếu dùng trong in ấn tranh Phật, nhà chùa vectoer, png, jpg
Mẫu Băng rôn đại Lễ vu lan báo hiếu - Pháp hội địa tạng

Mẫu băng rôn vu lan báo hiếu dùng trong in ấn tranh Phật, nhà chùa vectoer, png, jpg
Mẫu Băng rôn đại Lễ vu lan báo hiếu

Mẫu băng rôn vu lan báo hiếu dùng trong in ấn tranh Phật, nhà chùa vectoer, png, jpg
Mẫu Băng rôn đại Lễ vu lan báo hiếu

Mẫu băng rôn vu lan báo hiếu dùng trong in ấn tranh Phật, nhà chùa vectoer, png, jpg
Mẫu Băng rôn đại Lễ vu lan báo hiếu

Mẫu băng rôn vu lan báo hiếu dùng trong in ấn tranh Phật, nhà chùa vectoer, png, jpg
Mẫu Băng rôn đại Lễ vu lan báo hiếu

Mẫu băng rôn vu lan báo hiếu dùng trong in ấn tranh Phật, nhà chùa vectoer, png, jpg
Mẫu Băng rôn đại Lễ vu lan báo hiếu

Mẫu băng rôn vu lan báo hiếu dùng trong in ấn tranh Phật, nhà chùa vectoer, png, jpg
Mẫu Băng rôn đại Lễ vu lan báo hiếu

Mẫu băng rôn vu lan báo hiếu dùng trong in ấn tranh Phật, nhà chùa vectoer, png, jpg
Mẫu Băng rôn đại Lễ vu lan báo hiếu

Mẫu băng rôn vu lan báo hiếu dùng trong in ấn tranh Phật, nhà chùa vectoer, png, jpg
Mẫu Băng rôn đại Lễ vu lan báo hiếu

Mẫu băng rôn vu lan báo hiếu dùng trong in ấn tranh Phật, nhà chùa vectoer, png, jpg
Mẫu Băng rôn đại Lễ vu lan báo hiếu

Mẫu băng rôn vu lan báo hiếu dùng trong in ấn tranh Phật, nhà chùa vectoer, png, jpg
Mẫu Phông backdrop đại Lễ vu lan báo hiếu 2018


Mẫu băng rôn vu lan báo hiếu dùng trong in ấn tranh Phật, nhà chùa vectoer, png, jpg
Thơ dùng trong chùa Sống sống sống

Mẫu băng rôn vu lan báo hiếu dùng trong in ấn tranh Phật, nhà chùa vectoer, png, jpg
Thơ dùng trong chùa : Về Chùa

Mẫu băng rôn vu lan báo hiếu dùng trong in ấn tranh Phật, nhà chùa vectoer, png, jpg
Thơ dùng trong chùa Sống sống sống

Liên hệ Mua mẫu


  Thông tin liên hệ

  QUẢNG CÁO TRỊNH GIA

  Skype: trinhthangtn

  Email: trinhthangtn@gmail.com

  Địa chỉ: 175 Long Vân - Xã Đồng Lợi - Huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa

  Điện thoại:- 0912688861

  Thông tin chuyển khoản

  Ngân hàng Agribank CN Từ Sơn 2

  Chủ tài khoản: Trịnh Đình Thắng

  Số tài khoản: 2603205136357

  Nhận xét

  Bản đồ