Thầy Võ Hoàng Yên trong đợt trị bệnh từ thiện tại xã Tân Ninh , huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa năm 2017 (link Youtobe)

- Tổng hợp các video Thầy Võ Hoàng Yên trong đợt trị bệnh từ thiện tại xã Tân Ninh , huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa năm 2017 (link Youtobe)

Video Thầy Võ Hoàng Yên tại xã Tân Ninh 01 (click vào đây)
Video Thầy Võ Hoàng Yên tại xã Tân Ninh 02 (click vào đây)
Video Thầy Võ Hoàng Yên tại xã Tân Ninh 03 (click vào đây)Dưới đây là chùm ảnh thực tế tại địa phương của thầy !
Thầy Võ Hoàng Yên trị bênh câm điếc tại Xã Tân Ninh huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa (nguồn Trịnh Thắng 93)
Thầy Võ Hoàng Yên trị bênh câm điếc tại Xã Tân Ninh huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa

Thầy Võ Hoàng Yên trị bênh câm điếc tại Xã Tân Ninh huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa (nguồn Trịnh Thắng 93)
Thầy Võ Hoàng Yên trị bênh câm điếc tại Xã Tân Ninh huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa

Thầy Võ Hoàng Yên trị bênh câm điếc tại Xã Tân Ninh huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa (nguồn Trịnh Thắng 93)
Thầy Võ Hoàng Yên trị bênh câm điếc tại Xã Tân Ninh huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa

Thầy Võ Hoàng Yên trị bênh câm điếc tại Xã Tân Ninh huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa (nguồn Trịnh Thắng 93)
Thầy Võ Hoàng Yên trị bênh câm điếc tại Xã Tân Ninh huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa

Thầy Võ Hoàng Yên trị bênh câm điếc tại Xã Tân Ninh huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa (nguồn Trịnh Thắng 93)
Thầy Võ Hoàng Yên trị bênh câm điếc tại Xã Tân Ninh huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa

Thầy Võ Hoàng Yên trị bênh câm điếc tại Xã Tân Ninh huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa (nguồn Trịnh Thắng 93)
Thầy Võ Hoàng Yên trị bênh câm điếc tại Xã Tân Ninh huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa                                                                                    (nguồn sưu tập từ Internet Facebook)
Liên hệ Mua mẫu


  Thông tin liên hệ

  QUẢNG CÁO TRỊNH GIA

  Skype: trinhthangtn

  Email: trinhthangtn@gmail.com

  Địa chỉ: 175 Long Vân - Xã Đồng Lợi - Huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa

  Điện thoại:- 0912688861

  Thông tin chuyển khoản

  Ngân hàng Agribank CN Từ Sơn 2

  Chủ tài khoản: Trịnh Đình Thắng

  Số tài khoản: 2603205136357

  Nhận xét

  Bản đồ