Một số hình ảnh của Lễ hội truyền thống Đền Nưa - Am tiên xuân Đinh Dậu 2017

 Một số hình ảnh của Lễ hội truyền thống  Đền Nưa - Am tiên và rước kiệu theo phong tục tại Xã Tân Ninh - huyện Triệu Sơn - Tỉnh Thanh Hóa nhân dịp xuân Đinh Dậu năm 2017.
Nguồn ( Sưu tầm Internet & Admin Facebook Xã TânNinh) 
   Mọi đóng góp tư liệu, bài viết , hình ảnh...liên quan đến xã Tân Ninh xin gửi về địa chỉ Email: trinhthangtn@gmail.com

Nguồn tanninh.blogspot.com (Trịnh Thắng) Lễ hội Am tiên Núi nưa Cổ Định xã Tân Ninh huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa

Nguồn tanninh.blogspot.com (Trịnh Thắng) Lễ hội Am tiên Núi nưa Cổ Định xã Tân Ninh huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa

Nguồn tanninh.blogspot.com (Trịnh Thắng) Lễ hội Am tiên Núi nưa Cổ Định xã Tân Ninh huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa

Nguồn tanninh.blogspot.com (Trịnh Thắng) Lễ hội Am tiên Núi nưa Cổ Định xã Tân Ninh huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa

Nguồn tanninh.blogspot.com (Trịnh Thắng) Lễ hội Am tiên Núi nưa Cổ Định xã Tân Ninh huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa

Nguồn tanninh.blogspot.com (Trịnh Thắng) Lễ hội Am tiên Núi nưa Cổ Định xã Tân Ninh huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa

Nguồn tanninh.blogspot.com (Trịnh Thắng) Lễ hội Am tiên Núi nưa Cổ Định xã Tân Ninh huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa

Nguồn tanninh.blogspot.com (Trịnh Thắng) Lễ hội Am tiên Núi nưa Cổ Định xã Tân Ninh huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa

Nguồn tanninh.blogspot.com (Trịnh Thắng) Lễ hội Am tiên Núi nưa Cổ Định xã Tân Ninh huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa

Nguồn tanninh.blogspot.com (Trịnh Thắng) Lễ hội Am tiên Núi nưa Cổ Định xã Tân Ninh huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa

Nguồn tanninh.blogspot.com (Trịnh Thắng) Lễ hội Am tiên Núi nưa Cổ Định xã Tân Ninh huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa

Liên hệ Mua mẫu


  Thông tin liên hệ

  QUẢNG CÁO TRỊNH GIA

  Skype: trinhthangtn

  Email: trinhthangtn@gmail.com

  Địa chỉ: 175 Long Vân - Xã Đồng Lợi - Huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa

  Điện thoại:- 0912688861

  Thông tin chuyển khoản

  Ngân hàng Agribank CN Từ Sơn 2

  Chủ tài khoản: Trịnh Đình Thắng

  Số tài khoản: 2603205136357

  Nhận xét

  Bản đồ