Hoàng Giáp Lê Bật Tứ Xã Tân Ninh

Lê Bật Tứ (1563-1627) là quan nhà Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam
Lê Bật Tứ người xã Cổ Định, huyện Nông Cống (nay là xã Tân Ninh huyện Triệu Sơn), Thanh HóaViệt Nam. Năm 36 tuổi (1598), ông đỗ đệ nhị giáp tiến sĩ dưới triều vua Lê Thế Tông. Khi đó nhà Lê mới trung hưng, trở lại quản lý Bắc Bộ, đuổi nhà Mạc lên Cao Bằng.

Lê Kính Tông lên ngôi (1600), phong ông làm Diễn Gia hầu. Năm 1606, ông làm chánh sứ sang Trung Quốc triều kiến nhà Minh. Năm 1608 ông trở về, được phong làm Tả thị lang bộ Hộ.
Đầu năm 1610 ông dâng khải lên chúa Trịnh Tùng đề nghị hai việc:
 1. Xin định ngôi thế tử và giao cho giữ binh quyền để cố kết lòng dân
 2. Xin xử trí các cường phiên – các tù trưởng vùng xa được hưởng thế tập cha truyền con nối – chuyên quyền một trấn để thống nhất chế độ.
Trịnh Tùng tuy khen đề nghị của ông nhưng không làm theo[1].
Năm 1618, ông lại dâng khải điều trần 6 việc[2]:
 1. Xin sửa đức chính để cầu mệnh trời giúp
 2. Xin đè nén kẻ quyền hào địa phương để nuôi sức dân
 3. Xin cấm phú dịch phiền hà để đời sống của dân được đầy đủ
 4. Xin bớt xa xỉ để của cải trong dân được thừa thãi
 5. Xin dẹp trộm cướp để dân được yên
 6. Xin sửa sang quân chính để bảo vệ dân
Trịnh Tùng khen ngợi ông và làm theo.
Lê Thần Tông lên ngôi (1619), ông được thăng làm Thượng thư Bộ Binh. Ít lâu sau ông vào phủ Chúa Trịnh làm Tham tụng, sau đó thăng lên Thiếu phó.
Năm 1627, ông mất, thọ 65 tuổi, được truy tặng làm Thái bảo, Diễn quận công, thụy là Hòa Nghĩa.
  Nguồn http://tanninh.blogspot.com/
Liên hệ Mua mẫu


  Thông tin liên hệ

  QUẢNG CÁO TRỊNH GIA

  Skype: trinhthangtn

  Email: trinhthangtn@gmail.com

  Địa chỉ: 175 Long Vân - Xã Đồng Lợi - Huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa

  Điện thoại:- 0912688861

  Thông tin chuyển khoản

  Ngân hàng Agribank CN Từ Sơn 2

  Chủ tài khoản: Trịnh Đình Thắng

  Số tài khoản: 2603205136357

  Nhận xét

  Nặc danh đã nói…
  Đây là nguoi Xóm Bính mà

  Bản đồ