Tranh, hình ảnh lời dạy của Phật và một số nội quy, quy định bảng biểu dùng trong nhà Chùa (Phần 1)

Nguồn xã Tân Ninh Huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa www.tanninh.blogspot.com
Ấn quang Đại Sư khai thị

Nguồn xã Tân Ninh Huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa www.tanninh.blogspot.com
Bữa ăn chiều trong chùa

vNguồn xã Tân Ninh Huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa www.tanninh.blogspot.com
Lời Phật Dạy

Nguồn xã Tân Ninh Huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa www.tanninh.blogspot.com
Lời Phật Dạy

Nguồn xã Tân Ninh Huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa www.tanninh.blogspot.com
Phát Nguyện ăn chay

vNguồn xã Tân Ninh Huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa www.tanninh.blogspot.com
14 điều dạy của Phật

Nguồn xã Tân Ninh Huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa www.tanninh.blogspot.com
Cầu an giải hạn trong chùa

Nguồn xã Tân Ninh Huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa www.tanninh.blogspot.com
Chú ý quy định vào Chùa

Nguồn xã Tân Ninh Huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa www.tanninh.blogspot.com
Phật dạy về đạo Hiếu

Nguồn xã Tân Ninh Huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa www.tanninh.blogspot.com
Phật dạy về đạo Hiếu

Nguồn xã Tân Ninh Huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa www.tanninh.blogspot.com
Phật dạy về đạo Hiếu

Nguồn xã Tân Ninh Huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa www.tanninh.blogspot.com
Bài thơ Từ bi _kinh Pháp Cú

Liên hệ Mua mẫu


  Thông tin liên hệ

  QUẢNG CÁO TRỊNH GIA

  Skype: trinhthangtn

  Email: trinhthangtn@gmail.com

  Địa chỉ: 175 Long Vân - Xã Đồng Lợi - Huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa

  Điện thoại:- 0912688861

  Thông tin chuyển khoản

  Ngân hàng Agribank CN Từ Sơn 2

  Chủ tài khoản: Trịnh Đình Thắng

  Số tài khoản: 2603205136357

  Nhận xét

  Bản đồ