Tranh, hình ảnh lời dạy của Phật và một số nội quy, quy định bảng biểu dùng trong nhà Chùa (Phần 2)

Nguồn xã Tân Ninh Huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa www.tanninh.blogspot.com
bài thơ Chùa_kinh Pháp cú

Nguồn xã Tân Ninh Huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa www.tanninh.blogspot.com
bài thơ về Nghiệp_kinh Pháp cú

Nguồn xã Tân Ninh Huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa www.tanninh.blogspot.com
Bài thơ về tình bạn đối nhân xử thế

Nguồn xã Tân Ninh Huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa www.tanninh.blogspot.com

Nguồn xã Tân Ninh Huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa www.tanninh.blogspot.com
Lời Phật dạy_kinh Pháp cú

Nguồn xã Tân Ninh Huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa www.tanninh.blogspot.com
Nội quy trong chùa

Nguồn xã Tân Ninh Huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa www.tanninh.blogspot.com
Bài thơ vào Chùa

Nguồn xã Tân Ninh Huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa www.tanninh.blogspot.com
Bài thơ trồng cây Đức trong chùa

Nguồn xã Tân Ninh Huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa www.tanninh.blogspot.com
Bài thơ về TIết Kiệm trong chùa


Nguồn xã Tân Ninh Huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa www.tanninh.blogspot.com
Tranh Nhân Quả ba đời

Nguồn xã Tân Ninh Huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa www.tanninh.blogspot.com
Mười điều tâm niệm

Nguồn xã Tân Ninh Huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa www.tanninh.blogspot.com
Phật dạy

Liên hệ Mua mẫu


  Thông tin liên hệ

  QUẢNG CÁO TRỊNH GIA

  Skype: trinhthangtn

  Email: trinhthangtn@gmail.com

  Địa chỉ: 175 Long Vân - Xã Đồng Lợi - Huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa

  Điện thoại:- 0912688861

  Thông tin chuyển khoản

  Ngân hàng Agribank CN Từ Sơn 2

  Chủ tài khoản: Trịnh Đình Thắng

  Số tài khoản: 2603205136357

  Nhận xét

  Bản đồ