Chùa Lễ Động xã Thái Hòa , Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

* Được sự giới thiệu, kêu gọi của một bạn đọc là một phật tử xã Thái Hòa mong muốn trang web xã Tân Ninh quảng bá về chùa Lễ Động, tôi xin phép được đăng bài viết trích dẫn theo nguyện vọng của bạn đọc nhằm giúp bạn quảng bá rộng rãi hơn về ngôi chùa này :

" Chùa Lễ Động là ngôi chùa cổ nằm trên núi Thần Đồng, thuộc Làng Đồng Minh, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn. Tương truyền ngọn núi này được hình thành do sự bồn đắp vận hành của mực nước biển từ xa xưa, và theo truyền thuyết, mỗi đêm dân làng xung quang đều nghe tiếng trẻ đọc thơ trên đỉnh núi, và năm nào, tiếng đọc thơ nhiều, thì năm đó, làng có người đỗ đạt cao, nên mới gọi là núi Thần Đồng.
Chùa Lễ Động, trước đây từng là trú xứ của cố Đại Đức Thích Tâm Hướng, nguyên Chánh đại diện Phật giáo huyện Triệu Sơn, khi Đại đức viên tịch. Năm 2011, được sự giúp đỡ của Đại đức Thích Tánh Khả, Chánh đại diện Phật giáo Triệu Sơn, sư cô Thích Nữ Viên Như từ miền Nam xa xôi phát tâm hoằng pháp đất Bắc. Và như một nhân duyên chư Phật bổ xứ, trong gần 2 năm qua, được sự tin tưởng của bà con nhân dân trong xã, sự quan tâm ủng hộ của chính quyền xã, hôm nay, sư cô được Thường trực BTS THPG Thanh Hóa, ra quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Lễ Động cho sư cô điều hành Phật sự. "

https://www.facebook.com/chualedong
Chùa Lễ Động xã Thái Hòa , Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
Làng Đồng Minh, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Chùa Lễ Động xã Thái Hòa , Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
Làng Đồng Minh, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Chùa Lễ Động xã Thái Hòa , Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
Làng Đồng Minh, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Chùa Lễ Động xã Thái Hòa , Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
Làng Đồng Minh, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Chùa Lễ Động xã Thái Hòa , Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
Làng Đồng Minh, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Chùa Lễ Động xã Thái Hòa , Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
Làng Đồng Minh, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Chùa Lễ Động xã Thái Hòa , Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
Làng Đồng Minh, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Chùa Lễ Động xã Thái Hòa , Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
Làng Đồng Minh, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Chùa Lễ Động xã Thái Hòa , Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
Làng Đồng Minh, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Chùa Lễ Động xã Thái Hòa , Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
Làng Đồng Minh, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa
https://www.facebook.com/chualedong
                                                               ( Nguồn: theo bạn đọc tại xã Thái Hòa cung cấp)

Liên hệ Mua mẫu


  Thông tin liên hệ

  QUẢNG CÁO TRỊNH GIA

  Skype: trinhthangtn

  Email: trinhthangtn@gmail.com

  Địa chỉ: 175 Long Vân - Xã Đồng Lợi - Huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa

  Điện thoại:- 0912688861

  Thông tin chuyển khoản

  Ngân hàng Agribank CN Từ Sơn 2

  Chủ tài khoản: Trịnh Đình Thắng

  Số tài khoản: 2603205136357

  Nhận xét

  Bản đồ